Praktijkvoorbeeld; “Blue Brain” met sociale angst en concentratieproblemen. (Tekort aan Delta & Alpha)

Belangrijke opmerking bij onze praktijkvoorbeelden

De voorbeelden die u hier ziet zijn weliswaar anoniem gemaakt, maar zijn allen van personen die door ons behandeld werden. We tonen u graag deze voorbeelden opdat u zich een beter beeld kan vormen van wat we doen en wat de mogelijkheden zijn.

Hou er echter rekening mee dat iedere persoon uniek is. Wanneer er een bepaald protocol of een bepaalde hoeveelheid sessies wordt vermeld in dit praktijkvoorbeeld, is dat geen garantie dat met een vergelijkbaar protocol of met dezelfde hoeveelheid sessies u hetzelfde resultaat behaald.

Over dit praktijkvoorbeeld

Dit praktijkvoorbeeld betreft een jongen van 11 jaar die zijn neurofeedback therapie volgde in ons kantoor te Ukkel. Deze jongen had sociale angst, en werd vaak omschreven als slordig. Op school was het vak wiskunde moeilijk, en kreeg hij de diagnose “ADD”. Hij is rechtshandig en kwam éénmaal per week bij ons trainen.

Neurofeedback intake en analyse

Neurofeedback ADHD ADD Blue Brain

Bovenstaande afbeelding is de zogenaamde “Z-Score FFT Summary”, en toont ons de elektrische activiteit in de hersenen van dit individu in rust en met de ogen open. Het gaat om een gemiddelde activiteit gedurende enkele minuten, en werd vergeleken met een normatieve databank. Uit deze vergelijking kwam de bovenstaande conclusie, waarin we grafisch weergegeven de afwijking kunnen opmerken. Op de bovenstaande afbeelding zijn de gebieden zonder afwijking wit gekleurd. Afwijkingen worden met kleuren weergegeven.

Bij deze persoon merken we eigenlijk haast over de hele lijn, uitgezonderd high beta golven, een tekort. Omdat in de QEEG neurofeedback software de analyse dan helemaal blauw kleurt, noemt men dit ook wel een “Blue Brain”.

Het tekort is het grootst in de Alpha golven. Alpha golven zijn gelinkt aan zich goed kunnen concentreren.

We merkten dat het tekort voornamelijk komt uit de cingulate gyrus. Dit gebied controleert aandacht en emoties. Daarnaast merkten we deze tekorten ook sterk op in de pariëtale kwab. Deze kwab heeft naast zintuiglijke informatie ook te maken met leren, cijfers en visio-spatiale informatie.

Daarnaast is er ook het tekort aan Delta. Delta golven hebben te maken met slaap en rust; een tekort aan deze golven uitte zich in deze situatie dan ook in het voortdurend onrustig zijn.

Onderstaand is de conclusie die uit een tweede, 3-dimensionale analyse komt en het bovenstaande bevestigde.

LoReTa-lackofdelta adhd add
alpha waves loreta add adhd tdah tda

Aan de hand van deze analyses, konden onze neurofeedback specialisten een persoonlijk trainingsprotocol opstellen. In dit trainingsprotocol werden bepaalde Brodmann Areas opgenomen zoals deze voorkomen in bovenstaande 3D-beelden. Daarnaast werden voornamelijk Alpha en Delta golven opgenomen in de training.

Tussentijdse evaluatie na 10 sessies

adhd add blue brain neurofeedback

Belangrijke opmerking; Op het moment dat we dit praktijkvoorbeeld schrijven, is deze persoon nog bezig met zijn neurofeedback training. Het gaat hier dus om een tussentijds resultaat.

 

Klinisch resultaat

Na 10 sessies konden we bovenstaande tussentijdse evaluatie voorleggen. Meteen merkbaar is dat het tekort aan Delta zich haast volledig genormaliseerd heeft. Een bijwerking hierbij was dat ook het tekort aan Theta dat eerder zichtbaar was, nagenoeg weggewerkt is.

Na 10 sessies is er nog steeds wat plaats voor verbetering. Het tekort aan Alpha golven is drastisch verminderd, en zit zeer dicht tegen de norm. (Op de meeste plekken minder dan 1 standaarddeviatie).

Een belangrijke kanttekening bij “Blue Brains” is dat het vaak langer duurt en wat moeilijker is om een tekort aan een bepaald type golf weg te trainen vergeleken met een teveel van een bepaald type golf trainen.

 

Feedback cliënt

We kregen van deze cliënt reeds heel wat positieve feedback. Zo waren de schoolresultaten reeds drastisch verbeterd. Ook was het leuk om te zien hoe hij langzaam maar zeker minder sociale angst had. Tot slot kon hij zich reeds langer en beter concentreren.

Na sessie 10, waarvan u hierboven het resultaat ziet, werd er in samenspraak besloten om de training verder te zetten. Op deze manier gaan we ook het nog resterende tekort aan alpha wegwerken, en het resultaat consolideren.

Details over dit praktijkvoorbeeld

  • 21-Kanaals QEEG Neurofeedback Training
  • Training gedurende 10 weken, 1 keer per week, 40 minuten training per sessie
  • Hardware: Training uitgevoerd met DeyMed Truscan LT, Electrocap International Caps 10/20 systeem met referenties op FPz en Oz.
  • Software: NeuroGuide met Z-Score 3D LoReTa Neurofeedback Training

 

Meer weten?

Wanneer we deze voorbeelden maken, gebruiken we echte personen maar proberen we deze uitleg kort, bondig en overzichtelijk te houden. Ons team staat echter steeds paraat om u met al uw vragen of opmerkingen verder te helpen. Onze gegevens vindt u op deze contact pagina.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close