Case Study: Neurofeedback bij Alpha Asymmetrie

Case beschrijving

De persoon die u links in beeld ziet was bij zijn intake 32 jaar oud. Hij kwam bij NeuroVP terecht met neerslachtige gevoelens die regelmatig hardnekkig terugkwamen.

De intake

Bij zijn intake maakte we een hersenscan, waarvan u een illustratie ziet aan de linkerzijde van de afbeelding. De ingekleurde gedeeltes wijzen op een afwijking van de norm, en aan de hand van deze analyse was het meteen duidelijk dat deze persoon een asymmetrie in de hersenen had. Wanneer dit het geval is, zal één hersenhelft gaan domineren. Hierdoor kan het zijn dat iemand bijzonder emotioneel gaat reageren op wat voor iemand anders “alledaagse omstandigheden” zijn.

Het protocol

Bij het opstellen van het neurofeedback trainingsprotocol voor deze persoon, werd er vooral gelet op deze asymmetrie. Tijdens zijn neurofeedback therapie hebben we vooral geprobeerd deze asymmetrie weg te werken.

Resultaat na 10 sessies

Objectief resultaat: Bij het bekijken van de illustratie, kijken we nu naar de rechterkolom. U merkt dat bij deze persoon na 10 sessies de asymmetrie nagenoeg weggewerkt was. We noemen dit het objectief resultaat omdat we dit resultaat konden vaststellen aan de hand van meting.

Subjectief resultaat: De persoon in kwestie was tevreden met het resultaat, en voelde zich ook een heel stuk beter. Hij had nog steeds “moeilijkere” momenten, maar hij kan er beter mee om en er afstand van nemen. Hij voelt zich ook gesterkt doordat hij weet dat hij steeds kan terugvallen op neurofeedback mocht dit ooit nodig blijken. Daarnaast was het kunnen vaststellen en uitleggen van de oorzaak, een bijzonder inzicht voor hem.

Meer informatie?

Wanneer we deze voorbeelden maken, gebruiken we echte personen maar proberen we deze uitleg kort, bondig en overzichtelijk te houden. Ons team staat echter steeds paraat om u met al uw vragen of opmerkingen verder te helpen. Onze gegevens vindt u op deze contact pagina.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close